Now showing items 1-5 of 5

  • “DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE 

   Güzel, Ferdi (2017)
   Türkçede farklı kaynaklardan gelen iki dalyan kelimesi vardır. Bazı kaynaklarda bu sesteş kelimelerin aynı kelime olduğu savunulmuş, bazı çalışmalarda ise bu kelimelerin farklı kaynaklardan geldiği belirtilmiştir. Etimolojik ...
  • “DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE 

   Güzel, Ferdi (2017)
   Türkçede farklı kaynaklardan gelen iki dalyan kelimesi vardır. Bazı kaynaklarda bu seste? kelimelerin aynı kelime olduğu savunulmu?, bazı çalı?malarda ise bu kelimelerin farklı kaynaklardan geldiği belirtilmi?tir. Etimolojik ...
  • ‘KIRANTA’ KELİMESİNİN KÖKENİNE DAİR 

   Güzel, Ferdi (2018)
   Kıranta kelimesi bilim adamlarının büyük bir çoğunluğuna göreİtalyanca quaranta “kırk” kelimesinden gelmektedir. Kelimenin yabancıkökenli olduğu hakkındaki görüşün temelinde “anta” unsurunun mevcutbilgiler ile Türkçede ...
  • Türkçenin Az Bilinen Bir Eki: lA? 

   Güzel, Ferdi (2018)
   lA? eki, Türkçenin en az bilinen eklerinden biridir. İlk kez Dîvânu Lugâti’t Türk’te görülen bu eke tarihî ve çağdaş dönemler ile ilgili gramer kitaplarının büyük bir kısmında yer verilmemiştir. Örnek kelime çok az olduğu ...
  • TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA -GAl EKİ 

   Güzel, Ferdi (2016)
   Oldukça zengin bir yapım eki varlığına sahip olan Türkçede bazı yapım ekleri çok nadir görülür. Dil tarihi boyunca kaydedilen sınırlı sayıdaki örnekler bu nadir yapım eklerinin yapı ve işlevini tespit etmek için yeterli ...