Yönetici DSpac@Bayburt: Bayburt University Institutional Repository ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: openaccess@bayburt.edu.tr