Show simple item record

dc.contributor.authorKahya, Cem
dc.date.accessioned2019-03-06T20:38:58Z
dc.date.available2019-03-06T20:38:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKahya, C . (2015). Mesleki özyeterlilik ve örgütsel sessizlik ilişkisini belirlemeye yönelik ampirik bir çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 293-314en_US
dc.identifier.issn1308-5549
dc.identifier.issn2147-4206
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/12
dc.description.abstractMesleki özyeterlilik kavramı ile işgörenlerin meslek alanlarındaki yeterlilik algıları, örgütsel sessizlik kavramı ile de işgörenlerin örgütsel konular hakkındaki düşünce ve önerilerini dile getirmekten kaçınmaları ifade edilmektedir. Bu çalışmadaki temel amaç, işgörenlerin hem mesleki özyeterlilik algıları, hem de örgütsel sessizlik düzeylerini ortaya koymak suretiyle, her iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla Bayburt Üniversitesi’nde çalışan toplam 114 akademisyen üzerinde bir anket çalışması yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, işgörenlerin mesleki özyeterlilik algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunurken, bu ilişkinin mesleki özyeterlilik algısı ile olumsuz sessizlik arasındaki negatif yönlü ilişkiden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe concept of occupational self-efficacy means the efficacy perceptions of employees in their occupational fields, and the concept of organizational silence means the employees avoid to voice their ideas and suggestions about organizational issues. The main aim of this study is to examine the relationship between the concepts of occupational self-efficacy and organizational silence by revealing employees’ perceptions of occupational self-efficacy and organizational silence level. With this aim, the survey study was conducted on total 114 academicians who work in University of Bayburt. As a result of research, while the significant relationship was found between employees’ perceptions of occupational self-efficacy and organizational silence level, there was reached a result that this relationship incurred the negatively relationship between perceptions of occupational self-efficacy and negative silence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇankırı Karatekin Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzyeterliliken_US
dc.subjectMesleki Özyeterliliken_US
dc.subjectSessizliken_US
dc.subjectÖrgütsel Sessizliken_US
dc.titleMesleki özyeterlilik ve örgütsel sessizlik ilişkisini belirlemeye yönelik ampirik bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeAn empirical study to determine the relationship between occupational self-efficacy and organizational silenceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8093-3318en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage293en_US
dc.identifier.endpage314en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record