Show simple item record

dc.contributor.authorKâhya, Cem
dc.contributor.authorİmamoğlu, İlyas Kays
dc.contributor.authorDurmaz, Atakan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:36Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1307-9832
dc.identifier.issn1307-9859
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJek56Y3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1311
dc.description.abstractKüreselleşmenin bütün piyasalarda etkisini şiddetle artırdığı günümüzde dünya adeta yerel bir piyasa haline gelmiştir. Bu yenidünya düzeni, işletmeler arasındaki rekabeti daha yoğun ve şiddetli bir hale getirerek lider ve liderlik kavramlarının değerini ve önemini artırmaktadır. Böyle bir ortamda işletmelerin hedef ve amaçlarını başarıyla gerçekleştirerek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde etmelerini sağlayabilecek iki temel faktörün olduğu söylenebilir. Bunlar: Liderlik ve beşeri sermaye faktörleridir. Bu iki önemli faktörü etkin ve verimli bir biçimde kullanan işletmelerin, yenidünya düzeninde başarılı sonuçlar elde edebilecekleri düşünülebilir. Buradan hareketle bu çalışmada, liderlik ve beşeri sermaye faktörlerinin etkisinin daha hızlı ve etkin bir biçimde gözlenebileceği sektörlerin başında geldiği düşünülen bankacılık sektörü kapsamında algılanan liderlik türleri ve beşeri sermaye faktörlerinin karşılaştırmalı analizlerinin yapılması ve aradaki farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe concepts of leader and leadership have increased its important and value from past to present. Especially in last decades, with showing the globalization's effects extremely, the world have started to gain a locally market qualifications. This the new world order has made the competition more heavy and violent between the companies. At such an environment, it can be said that there are two primary factors that will able to provide the companies achieve their objectives and goals successfully and thereby gain the sustainable competitive advantage. These factors are leadership and human capital. When two important factors are used by the companies in effective and productive, it can be thought that they gain successfully outcomes. Thus in this study, it is purposed to analyze perceived leadership styles and human capital factors comparatively on the example of public and private sector banks and to reveal the differences between them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleLİDERLİK VE BEŞERİ SERMAYE FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIR- MALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARINDA ÖRNEK BİR UYGULAMAen_US
dc.title.alternativeTHE EVALUATION OF LEADERSHIP AND HUMAN CAPITAL FACTORS COMPARATIVELY: A CASE IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BANKSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage353en_US
dc.identifier.endpage374en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record