Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Mustafa Kemal
dc.contributor.authorBaşar, Enes Emre
dc.contributor.authorPabuçcu, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:37Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1303-099X
dc.identifier.issn2651-3021
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnd056VXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1323
dc.description.abstractşletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde, sahip oldukları pazarlama kaynakları belirleyici olmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, kış turizmi kapsamında faaliyet gösteren otel işletmelerinin sahip oldukları pazarlama kaynaklarına en uygun rekabet stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Doğu Anadolu Bölgesinde kış turizmi faaliyetleri yapılan illerde 3 yıldız ve üstü otel işletmelerinden 20 yönetici veya işletme sahibi ile görüşülmüştür. Elde edilen verilere, çok amaçlı karar verme yöntemlerinden olan analitik hiyerarşi süreci yaklaşımı (AHS) ve alternatiflerin önem sıralamasının yapıldığı bulanık TOPSIS yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlar, işletmelerin rekabet avantajı sağlamalarında en çok etkisi olan pazarlama kaynağının müşteri ilişkileri kapasitesi olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, rekabetçi pazarlama stratejisi uygulamanın, farklılaşma stratejisi ile gerçekleşebileceği de araştırmanın diğer önemli sonucudur.en_US
dc.description.abstractMarketing resources which they have play a determining role for companies to take advantage on competing. From this point of view, this study aims to determine the most suitable competitive strategies for hotel businesses operating in winter tourism in parallel with the marketing resources they have. In this context, 20 managers/owners of three-or morestar winter hotel businesses located in Eastern Anatolia Region of Turkey are interviewed. The decision method based on the expert opinion of AHP approach and fuzzy TOPSIS method which ranking the importance of alternative are applied to the obtained data. Findings show that the most effective marketing resource on companies to take advantage on competing is capacity of customer relations. In addition to this finding, the other important finding of research is that according to hotels owners/managers, differentiation strategy is the most useful competation strategyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titlePazarlama Kaynaklarına En Uygun Rekabetçi Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi: Kış Turizmi Otellerine Yönelik Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeDetermining of the Most Convenient Marketing Competition Strategy towards Marketing Resource: An Implementation to Winter Tourism Hotelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Akademik Bakışen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage409en_US
dc.identifier.endpage419en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record