Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Gül Kaleli
dc.contributor.authorErgün, Ali
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:37Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1307-1076
dc.identifier.issn2687-3281
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneE56YzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1325
dc.description.abstractMatematik öğretmenlerinin teknoloji donanımlı matematik öğrenme ortamları hakkında bilgi sahibi olabilmelerinde lisans eğitimleri sırasında aldıkları eğitim çok önemlidir. Bu eğitimde mikro öğretim yöntemi önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma kapsamında mikro öğretim yönteminin matematik öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım düzeylerini nasıl değiştirdiğini tespit edebilmek için 5 haftalık bir süreçte mikro öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 2matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmış ve veriler gözlemler yardımıyla toplanmıştır. Gözlemlerin her biri video kaydına alınmıştır. Verilerin analizinde Kaleli-Yılmaz (2012) tarafından geliştirilen teknoloji kullanım düzeyi göstergelerinden faydalanılmıştır. Bulgular incelendiğinde mikro öğretim öncesinde öğretmen adaylarının teknolojiden genellikle Düzey1'de faydalandıkları görülmüştür. Mikro öğretim sonrasında ise teknolojiyi Düzey-2 ve Düzey3'de kullanmaya eğilimli oldukları tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında mikro öğretim yönteminin teknolojinin daha üst düzeylerde kullanılmasında etkili olacağı düşünülmektediren_US
dc.description.abstractThe training that Mathematics teachers undergo during their undergraduate education is vital for being informed of technology equipped learning environments. Micro-teaching method plays acrucial role in this training.In the scope of this study micro teaching activities were carried out within 5 weeks in order to determine how the micro teaching method changed the technology usage levels of mathematics teacher candidates.The sample of the study is composed of two prospective mathematics teachers. In this study, in which case study method was used, observations were used as data collection tool. Each of the observations were video recorded. The level of technology utilization indicators developed by Kaleli-Yilmaz (2012) were utilized in data analysis. When the findings were analyzed, it was seen that teacher candidates usually benefited from technology in Level 1 in advance of microteaching. It was found that they were inclined to use technology in Level 2 and 3 after microteaching. In the light of this information, it is thought that micro teaching method will be effective in using technology at higher levelsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMikro-Öğretim Yöntemi Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kullanım Düzeylerini Nasıl Değiştirmektedir?en_US
dc.title.alternativeHow Does the Level of Technology Usage of Mathematics Teacher Candidates Change with Micro-Teaching Method?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage573en_US
dc.identifier.endpage592en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record