Show simple item record

dc.contributor.authorTöman, Ufuk
dc.contributor.authorOdabaşı, Sabiha Çimer
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:38Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2148-7510
dc.identifier.issn2148-7758
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJeE56VTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1339
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite seviyelerindeöğrenim gören öğrencilerin enerji dönüşümü kavramını anlama düzeylerini vemevcut kavram yanılgılarını belirlemektir.Bu araştırmada gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemdahilinde veri toplama aracı olarak kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmışmülakat kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan testte yazılı cevap gerektiren sorularayer verilmiştir. Test ilköğretimden 35, ortaöğretimden 35 ve üniversiteden 25öğrenci olmak üzere 95 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrıca, toplam 15 öğrenciylemülakatlar yapılmıştır.Test ve mülakatlardan elde edilen veriler enerji dönüşümü kavramıyla ilgilianlamaların farklı kategorilerde olduğunu ve bu kavramın her üç öğrenimseviyesindeki öğrenciler tarafından yeterince anlaşılamadığını göstermektedir.İlköğretim seviyesindeki öğrenciler enerji dönüşümü kavramını günlük hayattakikullanımı ile ilişkilendirirken, orta öğretim ve üniversite öğrencileri iseaçıklamalarında daha çok bilimsel tanım ve okul bilgisine bağlı kalmışlardır. Ayrıca,tüm öğrenim seviyelerinde bu kavramlarla ilgili kavram yanılgıları tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis paper describes an investigation of the conceptions and misconceptionsof energy conversion held by students at primary and secondary schools and studentteachers at a faculty of education. The study employed developmental researchmethodology. In order to collect the data, both a conceptual understanding test andsemi-structured interviews were used. Before the main study, a pilot study was conducted with 45 students, thereby, some revisions could be done to improve the test'squality. A total of 95 students (35 from primary, 35 from secondary and 25 fromuniversity) responded to the test, which consisted of questions that require writtenanswers. In addition, interviews were conducted with 15 students in total. The datafrom the test and interviews showed that the concept of energy conversion were notfully understood by the students. Misconceptions have been determined at all levelsof education. Implications for curriculum and school education are drawn from theresults.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleEnerji Dönüşümü Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn Investigation into The Conception Energy Conversion at Different Educational Levelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage289en_US
dc.identifier.endpage312en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record