Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Gökhan
dc.contributor.authorGürbüz, Fatih
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:39Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRNE5EY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1355
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, fen ve teknoloji dersi “yer kabuğu nelerden oluşur” ünitesinde grup araştırması tekniği ve birlikte öğrenme tekniğinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini ve öğrenci başarısında meydana gelen değişimin kalıcı olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 öğretim yılında bir ilköğretim okulunun 6. sınıflarında öğrenim gören 2 şubesindeki toplam 64 öğrenci oluşturmaktadır. Bu sınıflardan biri grup araştırma tekniğinin uygulandığı Grup Araştırması Grubu (GAG), diğeri ise birlikte öğrenme tekniğinin uygulandığı Birlikte Öğrenme Grubu (BÖG) olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Akademik Başarı Testi (ABT) kullanılmıştır. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t testi, eşleştirilmiş grup t testi ve etki boyutları (effect sizes) kullanılmıştır. Sonuç olarak, grup araştırması tekniğiyle öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının, birlikte öğrenme tekniğiyle öğrenim gören öğrencilere göre daha üst düzeyde olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the effects of two different cooperative learning techniques (group investigation technique and learning together technique) on academic achievement of sixth grade students at unit of the “the earth crust consists of what” and the change in student achievement whether or not permanent. The participants of the study were 64 sixth grade students at a primary school in Erzurum, who were in two different classes and taught by the same teacher in the 2010-2011 academic year. One of the classes was randomly selected as the Group Investigation Group (GAG), using group student group investigation technique and the second served as the Learning Together Group (LTG), using group learning together technique. The main instrument for obtaining data was the Academic Achievement Test (AAT). The data obtained on instrument were evaluated by using descriptive statistic, independent samples t test, paired sample t test and effect sizes. As the results of the AAT revealed that, group investigation technique is much more successful than learning together technique in the unit “the earth crust consists of what”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleYer kabuğu nelerden oluşur” ünitesinde grup araştırması ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of group investigation and learning together techniques on students’ academic achievements in the unit “the earth crust consists of what”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue44en_US
dc.identifier.startpage202en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record