Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Şaduman
dc.contributor.authorBaşar, Selim
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:40Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1307-5500
dc.identifier.issn2149-0643
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMU56ZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1357
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, çeşitli ülke gruplarında maliye politikasının özel tüketim ve bazı sosyal çıktılar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla 2000-2012 yılları arasında 26 yüksek, 17 üst-orta, 15 düşük-orta ve 12 düşük gelirli olmak üzere toplam 70 ülke ele alınarak çeşitli modeller oluşturulmuştur. Sonuçlara göre, düşük gelirli ülkeler dışındaki diğer gruplarda kamu harcamalarındaki artışın özel tüketimi artırdığı görülmüştür. Bulgulara göre, bütün ülke gruplarında eğitim için yapılan kamu harcamalarındaki artışın yükseköğretimde okullaşma oranlarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek gelirli, üst-orta gelirli, düşük-orta gelirli ve düşük gelirli ülke gruplarında kamu harcamalarının artırılması cinayet oranlarını azaltmaktadır. Düşük gelirli ülke grubu dışındaki diğer gruplarda sağlık için yapılan kamu harcamalarındaki artış ölüm oranlarını, çocuk ölüm oranlarını azaltmakta, doğumda yaşam beklentisini artırmaktadır. Son olarak araştırmada ele alınan ülke gruplarından düşük gelirli ülke grubu dışındaki diğer gruplarda sağlık için yapılan kamu harcamalarının artırmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde ise sağlık üzerine yapılan kamu harcamalarından ziyade KBGSYH'nın ve kentleşme oranının artırılması doğumda yaşam beklentisini artırmaktadıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the impacts of fiscal policy on private consumption and several social outcomes in various country groups. For this purpose, various models were constructed for a total of 70 countries, of which, 26 are high-income, 17 are high-middle, 15 are low-middle and 12 are low-income countries. According to the results, public spending increases private consumption except low-income countries. It was concluded that public spending on education positively affects schooling rates in higher education in all country groups. Increase in public health spendings decreases mortality rates all groups of countries except lowincome countries. In low-income countries, increased gross domestic product per capita, urbanization and access to improved water supply decrease mortality rates rather than public spending on health. Public spendings reduce murder rates in all countries. On the other hand, increase in health spending decreases child mortality rates except low-income countries. GDP per capita and urbanization increase life expectancy at birth in low income countries rather than health spendingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMALİYE POLİTİKASININ ÖZEL TÜKETİM VE BAZI SOSYALÇIKTILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİen_US
dc.title.alternativeThe Impacts of Fiscal Policy on Private Consumption and Several SocialOutcomesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record