Show simple item record

dc.contributor.authorEsmer, Yusuf
dc.contributor.authorDayı, Faruk
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:41Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4191
dc.identifier.issn2564-7458
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFME5qRTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1374
dc.description.abstractOtomotiv sektörü, ihracat, istihdam, kredi yönetimi gibi çeşitli faktörler açısından ekonominin gelişmesi ve kalkınmasındaönemli bir tetikleyicidir. Katma değeri yüksek bir sektör olup Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahiptir.Firmaların stratejik performans yönetiminde, üretim, pazarlama, finans gibi birçok alanda kararlar alınmakta;firmaların performanslarının değerlendirilmesinde finansal performansları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle ekonomiyekatkısı oldukça yüksek olan otomotiv sektörünün finansal performansının değerlendirilmesi gerekmektedir. Borsaİstanbul’da (BİST) işlem gören otomotiv firmalarının 2010-2017 dönemine ait 8 yıllık verilerinden hesaplanan oranlarınkullanıldığı bu çalışmada, açıklayıcı faktör analizi ve hiyerarşik kümeleme analizi yapılarak firmaların finansalperformansları değerlendirilmiştir. Çalışma sermayesi devir hızı, net kâr marjı, cari oran, kısa vadeli yabancıkaynaklar/toplam pasif ve toplam yabancı kaynaklar/toplam pasif oranlarının finansal performans değerlemesindeönemli etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Kümeleme analizi sonucuna göre Ford ile Otokar firmaları birbirlerine enyakın; Karsan ile Federal Mogul firmaları birbirlerine en uzak performansı gösterdikleri bulgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe automotive sector is an important sector that development of the economy in terms of diversity factors such as export,employment and credit management. It is a sector with high added value and has a significant share in our Turkey exports.In strategic performance management of companies, decisions are taken in many areas such as production, marketingand finance; The financial performance of the companies in the performance of the company stands out. Therefore, thefinancial performance of the automotive sector, which has a high contribution to the economy, needs to be evaluated. Inthis study, the ratios calculated from the 8-year data of the automotive companies traded in Borsa Istanbul (BIST) for theperiod of 2010-2017 were used. In this study, explanatory factor analysis and hierarchical clustering analysis wereperformed and financial performances of firms have been evaluated. It has been determined that working capital turnover,net profit margin, current ratio, short term foreign sources / total liabilities and total foreign resources / total liabilitiesratios have a significant effect on the financial performance evaluation. As a result of clustering analysis, while Ford andOtokar companies show the same performance to each other, Karsan and Federal Mogul companies show the most distantperformance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleStratejik Performans Yönetiminde Finansal Performans Değerlemesi: BİST Otomotiv Sektöründe Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeFinancial Performance Evaluation in Strategic Performance Management: An Application in The Automotive Sector of BISTen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage628en_US
dc.identifier.endpage645en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record