Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, Yusuf
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:44Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1303-295X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJeU1URXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1410
dc.description.abstractTicârî ilişkiler insan hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır. İnsanın bu ilişkilerde alacaklı olması kaçınılmaz bir konudur. Ticaretten veya borç vermekten kaynaklanan alacakların zekâtı konusu, İslam'ın temellerinden biri olan zekâtın hak sahibine verilmesi açısından önemlidir. Zekâtın verilebilmesi için gerekli olan genel kriterlerin tamamı alacakların zekâtı için geçerli değildir. Alacaklarda tam mülkiyet, nâmî özellik bulunmamaktadır. Bu durum alacakların zekâtını tartışmalı hale getirmektedir. Ayrıca alacakların zekâta mahsup edilmesi mümkün müdür? Bu makalede riskli alacakların zekâtı, genel zekât verme kriterleri bağlamında, alacak ve alacaklı açısından değerlendirilerek açıklanacak ve alacakların zekâta mahsup edilmesi konusu üzerinde durulacaktır.en_US
dc.description.abstractTrade relations are the indispensable elements of human life. Being a debtee in these relations is an inevitable issue. The subject of debts arise from trade relations or lending has great importance in terms of giving alms to the holders of right, that is one of the bases of Islam. Not all the main criteria necessary for giving alms are not necessary for the alms of debts. There isn't a complete ownership, alias quality for debts and this circumstance makes the alms of debts disputable. Moreover, is it possible to set off the debts to obligatory alms? In this essay, alms of risky debts will be explained with regards to debt and debtee within the context of general obligatory alms criteria and the subject of setting off debts to alms will be dwelle onen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleRİSKLİ ALACAKLARIN ZEKÂTI VE ALACAĞIN ZEKÂTA MAHSUP EDİLMESİen_US
dc.title.alternativeThe Obligatory Alms of Risky Debts and Setting off Debts to Obligatory Almsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage295en_US
dc.identifier.endpage328en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record