Show simple item record

dc.contributor.authorBüte, Mustafa
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:46Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-4646
dc.identifier.issn2147-7582
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMU1USTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1427
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek ve birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Veriler anket yardımı ile toplanmıştır. Araştırma, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir şirketin 437 çalışanını kapsamaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; etik iklimin örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu bulgulanmıştır. Bununla birlikte etik ikliminin örgütsel güven üzerindeki olumlu etkisinin bireysel performans üzerindeki olumlu etkisinden daha güçlü olduğu görülmüştür. Örgütsel güvenin ise bireysel performans üzerinde olumlu yönde güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, örgütsel güvenin çalışma arkadaşlarına güven boyutunun bireysel performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze the relationship among ethical climate, organizational trust and personal performance and to explore how they affect each other. Data was gathered by questionnaire method. The research is carried on 437 employees working at a company operating in Gaziantep. According to the research it is found that ethical climate has a positive impact on organizational trust and personal performance. It is also seen that the ethical climate’s positive effect on organizational trust is higher than its effect on personal performance. However, organizational trust is explored to have a powerful positive effect on personal performance. In addition to this, organizational trust’s dimension of trusting on workmates didn’t statistically seem to have a meaningful effect on personal performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleEtik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.identifier.endpage192en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record