Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Özge
dc.contributor.authorKaraca, Süleyman Serdar
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:46Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-099X
dc.identifier.issn2651-3021
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRMU56YzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1429
dc.description.abstractBu çalışmada, firma performansını etkileyen faktörler incelenmek istenmiştir. Firma performansının ölçülmesinde hisse senedinin yılsonu kapanış fiyatı ve hisse getiri oranı kullanılmıştır. Hisse senedinin yılsonu kapanış fiyatı ve hisse getiri oranı ile nakit kar payı dağıtım oranı, aktif karlılığı, fiyat/ kazanç oranı, hisse başına kar, net kar büyümesi, piyasa değeri / defter değeri, piyasa değeri ve özsermaye karlılığı değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, İMKB 30 Endeksine dâhil olan 16 şirket 1998-2010 yılları için panel regresyon modeli ile incelenmiştir. Çalışmada iki model oluşturulmuş ve buna göre, Model 1de hisse kapanış fiyatını, Temettü Ödeme Oranındaki (DPR) ve Hisse Başına Kardaki (EPS) değişimi artırırken, Aktif Karlılığındaki (ROA) değişimin azalttığı ve Piyasa Değeri Defter Değeri (M_B) ve Piyasa Değeri Artışı (MVI) ise Hisse Kapanış Fiyatını (CLS) etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Model 2de ise Hisse Getiri Oranını (RSR), Piyasa Değeri Artışı (MVI) ve Hisse Başına Kar (EPS) artırırken, Aktif Karlılığı (ROA) ise etkilemediği gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, there has been intended to analyze the factors aff ecting the performance of fi rms. Year end closing price of stocks and rate of stock return were used to measure performance of the fi rm. There has been analyzed the relationships between the variables of year-end closing price of the stock, rate of stock return and cash dividend payout ratio, return on assets, price/ earnings ratio, earnings per share, net profi t growth, market to book value ratio, market value and return on equity. In the study, there have been analyzed 16 companies included in ISE 30 Index for 1998-2010 years using the panel regression model. There were created two models in the research and according to this, whereas Closing Price of the Stock (CLS) was increased by the change in Dividend Payout Ratio (DPR) and Earnings Per Share (EPS) in Model 1, it increased the change in Return on Assets (ROA) and it did not aff ect the Market to Book value (M_B) and Market Value Increase (MVI) and Closing Price of Stock (CLS). In Model 2, there has been observed that whereas Market Value Increase (MVI) and Earnings Per Share (EPS) have increased the Rate of Stock Return (RSR), it has not aff ected Return on Assets (ROA).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleFirma performansını etkileyen faktörler ve Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeThe factors affecting firm performance: The case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Akademik Bakışen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record