Show simple item record

dc.contributor.authorŞengün, Mustafa
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:46Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2651-3978
dc.identifier.issn2636-8110
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVNU1USXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1431
dc.description.abstractBu araştırmada lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerini etkilediği düşünülen anne-baba tu- tumları ele alınmıştır. Araştırma, alan araştırmasına dayanmaktadır. Alan araştırması, Samsun il sınırları içinde faaliyet gösteren liselerden random yöntemiyle seçilen 830 lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen Ahlaki Olgunluk Ölçeği ve Kişisel Bilgi Anketi ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi ise, varyans analizi, t-testi ve Scheffe testleri ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ise, anne-baba tutumlarının lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerini etkileyen önemli faktörler oldukları sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study tries to analyze the attitudes of parents which may affect moral maturity levels of high school students. The study is based on field research. Field research was carried out on the 830 high school sudents selected randomly from some high schools took place in Samsun. Data of the study were collected by Moral Maturity Scale and Individual Acknowledgement Questionnaire deve- loped by the researcher. Statistical analyses of data were done with variance analysis, t-test and Scheffe tests. Lastly, it was found that the attitudes of parents were the prominent factors affecting the moral maturity levels of high school students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleAnne-Baba tutumuna göre lise öğrencilerinin ahlâki olgunluk düzeylerien_US
dc.title.alternativeThe attitudes of parents affecting moral maturity levels of high school studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage203en_US
dc.identifier.endpage215en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record