Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Özge
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1305-970X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMU16QTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1443
dc.description.abstractDoğu Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Bayburt ilinde bulunan Baksı müzesi, 2014 yılı Avrupa Müze ödülüne layık görülmüştür. Bu ödülü alması ile birlikte Bayburt ilinin uluslararası boyutta tanınırlığında önemli bir artış olduğu söylenebilmektedir. Kültür turizmi içerisinde önemli bir paya sahip olan müzelerin yeri yadsınamazdır. Dolayısı ile bu çalışmada kültür turizmi içerisinde müzelerin ekonomik ve sosyal etkileri Baksı Müzesi örneğinden hareketle araştırılmak istenmiştir. Çalışmada Baksı Müzesi'nin il ekonomisine katkısı, ilin tanınırlığına etkisi ve Bayburt'un turizm potansiyeli ortaya konulmak istenmiştir. Bu doğrultuda Baksı Müzesi'nin 10.Yıl konser etkinliğine katılan 148 katılımcıya sorular yöneltilmiştir. Çalışmada sıklık, yüzde, ortalama testlerinden ve logit modelden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle, Baksı Müzesi'ni ziyaret etmeye gelen bireylerin ilin ekonomisine katkı sağladığı, müze hakkında bilgi sahibi olan bireylerin il hakkında da bilgi sahibi olma olasılıklarının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca kültürel aktivitelerin ilin ekonomik olarak gelişmesine imkan sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractBaksı Museum in Bayburt city located in the Eastern Black Sea region was granted the 2014 European Museum Award. The recognition in international dimension of Bayburt can be said to have increased with this award. The role of museums having a significant share in culture tourism can be undeniable. Thus, the purpose of this study is to investigate the economic and social effects of museums in culture tourism with reference to Baksı Museum. In this study, the contribution of Baksı Muesum to economy and recognition of the city and tourism potential of Bayburt was proved. In this context, the questions were asked to 148 participants attending the 10th Baksı Museum anniversary event. Frequency, percentage, mean tests and logit model were used in the study. In accordance with the results, individuals visiting Baksı Museum contribute to the economy of the city, and these individuals knowing about the museum have more probability of knowing about the city. Besides, culturel activites enable to develop the city economically.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleKültür Turizminde Müzelerin Yeri: Baksı Müzesi ve Bayburt Ekonomisine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Place of the Museums in Cultural Tourism: Baksı Museum and Its Contribution to Bayburt Economyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Yasar Universityen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage76en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record