Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Şemsettin
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-9052
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3892
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMU56TXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1449
dc.description.abstractBu çalışmada, Erzurum’da çıkan 1953 tarihli Hakimiyet gazetesinde yayınlanan bir yazı dizisinden hareketle, 1950’lerin Hatay’ı anlatılmaya çalışılacaktır. “Hatay Notları” adlı bu yazı dizisi, Muzaffer Yenen tarafından kaleme alınmıştır. Hakkında fazla malumat sahibi olmadığımız yazar, İstanbul-Rodos-İskenderun arasında yapmış olduğu deniz yolculuğu sonunda gelmiş olduğu İskenderun’da, Hatay’ı da gezmeye karar verir. İşte adı geçen notlarını da, bu gezi sırasında kaleme alır. İlk önce Antakya’dan başlamak üzere, Hatay’ın ilçelerini gezer. Antakya’dan Reyhanlı’ya, Reyhanlı’dan Kırıkhan’a, Kırıkhan’dan İskenderun’a geçer. Gezginin, 1950’lerin Hatay’ı hakkında verdiği bilgiler, bize 1940’ların Hatay’ı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmadan önce Fransız idaresi altındaki şehri mukayese etme imkânı sunmaktadır. Yazarın, 20 Ocak 1953 tarihinde başladığı iki günlük kısa Hatay gezisinde, o dönemin Hatay’ı hakkında vermiş olduğu güncel bilgiler, bizim için çok değerli ve önemlidir. Belki daha da önemlisi belgesel niteliğindeki bu yazı dizisinin, bundan 65 yıl önce, Hatay’dan yüzlerce kilometre uzakta bulunan Erzurum’daki bir gazetede yayınlanmış olmasıdır. Bu çalışmadaki amacımız, adı geçen yazı dizisinden hareketle 1950’lerin başında Hatay’ın, tarihî, kültürel, sosyal, ekonomik, ticarî, sanayî, ulaşım vb. yönlerden, şehir yaşamını ortaya koymaktır. Böylece Hatay’ın 1950’lerden önceki ve sonraki gelişim seyri hakkında karşılaştırma fırsatı sunulmuş olacaktır.en_US
dc.description.abstractIn this study, starting from a series of articles published in Hakimiyet newspaper dated 1953 in Erzurum, we will try to explain Hatay of the 1950s. This series of articles named "Hatay Notes" was writted by Muzaffer Yenen. The writer, about whom we do not know much, decides to visit Hatay in Iskenderun, where he arrived after the sea journey he made between Istanbul-Rhodes-Iskenderun. The notes mentioned were written during this trip. He first visits the districts of Hatay, beginning with Antakya. He travels from Antakya to Reyhanlı, from Reyhanlı to Kırıkhan, and from Kırıkhan to Iskenderun. The information given by the traveler about Hatay of the 1950s enables us to compare the Hatay of the 1940s and the city under the French rule before joining the Republic of Turkey. The two-day short tour of Hatay, which started on January 20, 1953, is very valuable and important for us. Perhaps more importantly, this documentary series of articles was published in a newspaper in Erzurum, which is hundreds of kilometers away from Hatay 65 years ago. Our purpose in this study is to reveal Hatay's historical, cultural, social, economic, commercial, industrial, transportation, etc. aspects at the beginning of 1950s with regards to the mentioned articles. Thus, an opportunity to compare development progress of Hatay before and after the 1950s will be presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.14222/Turkiyat3892en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleBİR GEZGİNİN GÖZÜNDEN 1950’LERİN BAŞINDA HATAYen_US
dc.title.alternativeHATAY DURING THE EARLY 1950S IN A TRAVELER’S EYESen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue63en_US
dc.identifier.startpage639en_US
dc.identifier.endpage667en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record