Show simple item record

dc.contributor.authorSadıgov, Ramin
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:48Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1309-4688
dc.identifier.issn1309-4173
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.9737/hist.2018.656
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBek1qUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1453
dc.description.abstract1801 yılında Doğu Gürcüstan’ın ilhakından sonra Çarlık Rusyası’nın esas hedefi Azerbaycanhanlıkları olmuştur. Zira Rusya’nın amacı Hazar Denizi kıyılarına kadar olan bölgeyi tamamen elegeçirmekti. Lakin İran buna itiraz etmekteydi. İki devlet bölgeye hakim olmak için 1804-1813 yıllarıarasında savaştılar. Bu savaşların sonucunda Azerbaycan hanlıklarının bazıları İran tehditlerindenkorunmak için Rusya himayesini kabul ettiler. Kabul etmeyenler ise Rusya tarafından işgal edildi.İran tehdidi dolayısıyla Rusya himayesini kabul eden hanlıklardan biri de Karabağ Hanlığıydı.Türkiye’de daha önce Karabağ Hanlığı ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. Fakat bu çalışmayıonlardan ayıran en önemli husus, Karabağ Hanlığının Rusya’ya ilhakı sürecinin ilk kez ayrıntılı birşekilde bu çalışmada değerlendirilmesidir. Konunun araştırılması sırasında dönemin kaynak eserlerive yayınlanmış arşiv belgeleri incelenmiş, Rusça yayınlanan tek gazete olan Kavkazya gazetesitaranmıştır.en_US
dc.description.abstractAfter the annexation of East Georgia in 1801, the main target of Tsarist Russia was theAzerbaijani khanates. Because capturing of the whole region up to the shores of the Caspian Sea wasthe main target of Russia. However Iran was objected to this. The two states fought between 1804 and1813 to rule the region. As a result of these wars, some of the Azerbaijani khanates accepted theRussian protection against Iranian threats. Those who disagree were occupied by Russia.One of the Khanates who accepted the Russian patronage because of the Iranian threat was theKhanate of Karabakh. Some studies related to the Karabakh Khanate was done previously in Turkey.But the most important thing that distinguishes this study from them, it is the first time that theprocess of annexation of the Khanate of Karabakh to Russia is evaluated in detail in this study.During the investigation of the matter, the sources of the period and published archival documentswere examined and Kavkazya newspaper, the only newspaper published in Russian, was scanned.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.9737/hist.2018.656en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleKarabağ Hanlığının Çarlık Rusyası’na İlhakıen_US
dc.title.alternativeAnnexation of the Khanate of Karabakh to Tsarist Russiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHistory Studiesen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage199en_US
dc.identifier.endpage219en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record