Show simple item record

dc.contributor.authorNaralan, Abdullah
dc.contributor.authorYıldız, İbrahim
dc.contributor.authorKahya, Cem
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:51Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU16YzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1486
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; dönüştürücü liderlik algısı ile çalışma kapsamında bilgi yönetimi kabiliyeti olarak ele alınan bilgi örgütü olma ve örgütsel bilgi yaratma süreci arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri incelemektir. Çalışma örneklemini, Erzurum Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına kayıtlı 90 yiyecek- içecek firması oluşturmaktadır. Söz konusu firmalarda çalışan işgörenler üzerinde bir anket çalışması yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda, dönüştürücü liderlik algısının hem bilgi örgütü olmayı hem de örgütsel bilgi yaratmayı kısmen de olsa anlamlı ve olumlu etkiler yarattığı görülürken, bilgi örgütü olmanın örgütsel bilgi yaratma sürecinin tümünde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationships between the perceptions of transformational leadership and knowledge based organization and organizational knowledge creation process called knowledge management capabilities. The sample of this study was consisted of 90 firms registered Republic of Turkey Small and Medium Enterprises Development Organization in Erzurum. The survey study was conducted on the employees of these firms. As a result of the research showed that transformational leadership both affected knowledge based management and organizational knowledge creation process significantly and positively, and knowledge based management has more effects on organizational knowledge creation process significantly and positively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleDönüştürücü liderlik algısı ile bilgi yönetimi kabiliyetleri arasındaki ilişkiler: Kosgeb işletmelerinde örnek bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe relationship between the perception of transformational leadership and knowledge management capabilities: A case study on the kosgeb firmsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record