Show simple item record

dc.contributor.authorUçurum, Metin
dc.contributor.authorToraman, Öner Yusuf
dc.contributor.authorÇayırlı, Serkan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:54Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVd05UTTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1507
dc.description.abstractKalsit (CaCO3) dünyada ve ülkemizde beyaz rengi, düşük demir-silis içeriği ve kolay öğütülebilme gibi birçok özelliği nedeni ile dolgu minerali olarak mikronize boyutlara öğütüldükten sonra birçok sanayi dalında (plastik, kâğıt ve boya gibi) kullanımı giderek artan bir endüstriyel mineraldir. Bu mineralin kullanım alanlarında istenen en önemli özelliklerin başında beyazlık derecesi gelmektedir. Kalsit cevherinin gerek mikronize boyutlara öğütülmesi sonrası gerekse kaplanması sonrası renk parametrelerinde (L*, a* ,b*) değişimler kaçınılmaz olmaktadır. Bu ürünlerde meydana gelen renk değişimlerinin ortaya konulması ve ürünün hammaddesi ile arasında oluşan renk farkının (?E) hesaplanması ürünlerin değerlendirilmesinde ele alınması gereken önemli bir husustur. Bu çalışmada; Niğde bölgesi kalsitleri için renk ölçümleri ve renk farkı (?E) hesaplamaları verilmiştir.en_US
dc.description.abstractCalcite (CaCO3) is used as a mineral filler in many industries such as plastics, paper and coating because of its white colour, low iron, silica content and easy grindability after it is ground in the micron sizes. The most important property requested by users is whiteness degree of calcite products. Colour parameters (L*, a*, b*) of calcite ore may change naturally after milling and coating process. The changes and colour difference (?E) must be calculated from raw material and product. In this study; colour measurements and colour difference (?E) calculations are given for calcite ore in Nigde region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMİKRONİZE ÖĞÜTME VE KAPLAMA İŞLEMLERİNİN KALSİTİN RENK PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeINVESTIGATON OF THE EFFECTS OF MICRONIZED CALCITE GRINDING AND COATING OPERATIONS ON COLOUR PARAMETERSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage174en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record