Show simple item record

dc.contributor.authorKaraali, Rabi
dc.contributor.authorÖztürk, İlhan Tekin
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:54Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-3615
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpReU1UZ3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1509
dc.description.abstractBu çalışmada, gaz türbinli kojenerasyon çevrimlerinin geliştirilmesinde kullanılan bazı yöntemler basit bir kojenerasyon çevrimi üzerinde uygulanmıştır. Bu yöntemler havanın ön ısıtılması, hava ve yakıtın ön ısıtılması ve giriş havasının evaporatif ve absorpsiyonlu soğutma ile soğutulmasıdır. Bu kojenerasyon sistemleri enerji verimi (enerji kullanım faktörü), ekserji verimi, elektrik ve ısı gücü, elektrik ısı enerjisi oranı, yapay termal verim ve yakıt enerjisi kazanım oranı yönünden değerlendirilmiş ve birbirleri ile karşılaştırılmışlardır. Bu analizlerde basınç oranı, hava-yakıt kütleleri oranı ve çevrimlerin kompresör giriş sıcaklıkları gibi termodinamik parametreler kullanılmıştır. Bu parametrelerin en çok etkili olanından en az etkili olanına göre, hava-yakıt kütleleri oranı, basınç oranı ve kompresör giriş sıcaklıkları şeklinde sıralandığı anlaşılmıştır. Ayrıca daha çok elektrik ve daha az ısıl güç yönünden en verimli çevrimin hava-yakıt ön ısıtmalı çevrim ve daha çok ısıl güç daha az elektrik gücü için basit çevrimin en uygun çevrim oldukları ortaya çıkarılmıştıren_US
dc.description.abstractIn this study, some improving methods of gas turbine cogeneration cycles are applied on a simple cogeneration cycle. These methods are preheating air, preheating air and fuel, inlet air cooling by using evaporative cooling and absorption cooling. These cogeneration systems are evaluated with respect to energy efficiency (energy utilization factor), exergetic efficiency, electric and heat power, electric-heat energy rate, artificial thermal efficiency and fuel energy saving ratio and are compared with each other. In these analyses, the thermodynamic parameters such as compressing ratio, air and fuel mass ratio and compressor inlet temperatures of the cycles are used. It is concluded that these parameters can be listed from most effective to least effective as air fuel ratio, pressure ratio and compressor inlet temperature. It is also concluded that the most efficient cycle is found to be the air-fuel preheated cycle for obtaining more electric power and less heat power, and the simple cycle is the most suitable one for obtaining more heat power and less electric poweren_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTermodinamiken_US
dc.titlePERFORMANCE ANALYSES OF GAS TURBINE COGENERATION PLANTSen_US
dc.title.alternativeGAZ TÜRBİNLİ KOJENERASYON TESİSLERİNİN PERFORMANS ANALİZLERİen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIsı Bilimi ve Tekniği Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue1(40.yıl özel baskı)en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record