Show simple item record

dc.contributor.authorMaraş, Sinan
dc.contributor.authorArslan, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:54Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5881
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJNU56WXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1512
dc.description.abstractTitreşim analizi, makine elemanları ve yapılarda oluşan arızalar hakkında bilgi edinmede yaygın bir şekilde kullanılan erken uyarıcı metotlarının başında gelmektedir. Bu yöntemde, titreşim analiz sonuçları sinyal işleme, yapay zeka, istatistiksel analiz yöntemleriyle işlenerek dişli hata tespiti yapılabilmektedir. Bu çalışmada amaç, düz dişlilerdeki aşınma hatasının sebep olduğu titreşimlerdeki değişimlerin istatistiksel proses kontrol grafiklerinde analiz edilerek aşınmanın varlığını tespit etmektir. Dişli test düzeneğinde incelenmek üzere, düz dişli yüzeylerinde suni olarak aşındırma işlemi uygulanmış ve sonra bu dişliler takılıp sistem çeşitli ön yük ve devir şartlarında çalıştırılarak titreşim verileri kaydedilmiştir. Sağlam dişli ile aşınmış dişli verileri istatistiksel proses kontrol grafiklerinde analiz edilerek hatanın tespiti gerçek zamanlı deneysel çalışma ile grafiksel olarak gösterilebilmiştir.en_US
dc.description.abstractVibration analysis is one of the early warning methods widely used in obtaining information about faults occurring on the machine elements and structures. In this method, gear fault detection can be performed by analyzing of the vibration test results using signal processing, artificial intelligence and statistical analysis methods. The objective of this study is detection the existence of wear by examining changes in the vibrations of spur gears due to wear faults in statistical process control carts. In this study, artificial wear was created on the surfaces of spur gears in order to be examined in gears test rig. Then, these gears were attached and vibrations data were recorded by operating the system at various loading and number of cycles conditions. Detection of fault was demonstrated by analyzing undeformed and worn gears data in statistical process control carts by means of realtime experimental studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleDÜZ DİŞLİ ÇARK SİSTEMİNDEKİ AŞINMA HATASININ İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL METODU İLE BELİRLENMESİen_US
dc.title.alternativeDETERMINATION OF THE WEAR FAULT IN SPUR GEAR SYSTEM USING STATISTICAL PROCESS CONTROL METHODen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record