Show simple item record

dc.contributor.authorArslaner, Ayla
dc.contributor.authorBakırcı, İhsan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:57Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1304-7582
dc.identifier.issn2148-015X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNU1URTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1533
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı süt çeşidi, pastörizasyon ve ambalaj materyalinin Tulum peynirinin bazı fizikokimysal nitelikleri, duyusal özellikleri ve serbest yağ asidi (SYA) içeriği üzerine etkisini belirlemektir. Bunun için 90 günlük depolanma süresince, pastörize inek ve koyun sütünden üretilerek farklı ambalaj materyallerinde (plastik kap, selüloz içerikli kılıf, bez torba ve doğal bağırsak) olgunlaştırılan tulum peynirleri, geleneksel Erzincan Tulum peyniri ile karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, koyun sütünden üretilen peynirlerin C6:0, C8:0, C10:0, C12:0, C18:2 ve C18:3 yağ asitleri konsantrasyonu bakımından daha zengin olduğu tespit edilmiştir (P0.01). Farklı ambalaj materyali kullanımı peynir örneklerinin SYA içeriğini etkilememiştir. Bunun yanı sıra, pastörizasyonun C6:0-C14:0 SYA seviyesini önemli derecede (P0.01) etkilediği belirlenmiştir. Farklı ambalaj materyali kullanımı pastörizasyonla üretilen peynir örneklerinde genel kabul edilebilirliği önemli derecede (P0.01) etkilemiştir. Panelistler tarafından en çok tercih edilen peynir örneği, koyun sütünden üretilerek selülozik kılıfta olgunlaştırılan örnek olmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the effect of milk type, pasteurization and packaging material type on free fatty acid (FFA) content, physicochemical and sensory properties of Tulum cheese. Thus, cheese samples manufactured from pasteurized ewes' and cows' milk and ripened different material (plastic barrel, cellulose casing, cloth bag, naturel bowel) were compared with traditional Erzincan Tulum cheese during 90 days of storage. Results indicated that the ewes' milk cheeses had higher concentration of C6:0, C8:0, C10:0, C12:0,C18:2, and C18:3 fatty acids (P<0.01). Type of packaging materials did not influence the concentrations of FFA in cheese samples. However, pasteurization significantly (P<0.01) affected the levels of C6:0-C14:0 FFA. Results of a sensory panel showed that packaging materials remarkably (P<0.01) influenced the acceptability of cheese samples produced by pasteurization. Panelists' preferred experimental cheese made with ewes' milk and ripened in cellulose based packaging material.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleEffect of Milk Type, Pasteurization and Packaging Materials on Some Physicochemical Properties and Free Fatty Acid Profiles of Tulum Cheeseen_US
dc.title.alternativeSüt Tipi, Pastörizasyon ve Paketleme Materyalinin Tulum Peynirlerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Serbest Yağ Asidi Profili Üzerine Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Gıdaen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage98en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record