Show simple item record

dc.contributor.authorGüzel, Ferdi
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-0146
dc.identifier.issn2147-0146
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZMU56YzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1547
dc.description.abstractTürkçede farklı kaynaklardan gelen iki dalyan kelimesi vardır. Bazı kaynaklarda bu sesteş kelimelerin aynı kelime olduğu savunulmuş, bazı çalışmalarda ise bu kelimelerin farklı kaynaklardan geldiği belirtilmiştir. Etimolojik çalışmalarda genellikle farklı anlamlara sahip olan iki dalyan da yabancı bir kökene bağlanmaktadır. "Uzun boylu" anlamına gelen dalyan kelimesi Türkçedir, bu kelime tay isminden benzerlik ifade eden lA? eki ile türetilmiştir. Dalyan kelimesi Orta Türkçe tayla? kelimesinden gelmektedir. Başlangıçta "tay gibi, taya benzeyen, genç" anlamına gelen tayla? kelimesi zaman içinde çeşitli ses değişimleri geçirerek dalyan"a dönüşmüş, "uzun boylu, boylu boslu" anlamlarını da kazanmıştır. Çağdaş lehçelerdeki ve Türkiye Türkçesi ağızlarındaki tay kökünden türemiş benzer anlamlı kelimeler bu görüşü desteklemektediren_US
dc.description.abstractThere are two words from different sources in Turkic. In some works it has been argued that these words are the same word, and in some works it is stated that these words come from different sources. In etymological studies, two dalyan, which usually have different meanings, are connected to a foreign origin. The dalyan word meaning "tall" is Turkic, this word is derived from lA? suffix which is similar to the name of the tay (foal). The dalyan word comes from Middle Turkish tayla? word. In the beginning, tayla? word, which means "like a foal, young" has transformed into dalyan with a variety of voice changes over time and has acquired the meaning of "tall, wellproportioned". Similar meaning words derived from the same root in the contemporary dialects and dialects of Turkish supports this viewen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.title“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNEen_US
dc.title.alternativeON THE ORIGIN OF WORD “DALYAN”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2132en_US
dc.identifier.endpage2143en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record