Show simple item record

dc.contributor.authorŞengün, Hayriye
dc.contributor.authorIşıkçı, Yasemin Mamur
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2602-3407
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZMU16WTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1550
dc.description.abstractDünyada İnsan haklarının ve sosyal demokrasinin gelişmesi kadın haklarına verilen önem ile doğrudan ilişkili bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında kadın hakları ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çabalara yönelmek hükümetler açısından kaçınılmaz bir görevdir. Genel olarak, kadınların siyasal alanda etkin bir şekilde temsillerinin sağlanması bu yöndeki çabaların artacağı yönünde bir umut uyandırmaktadır. Ancak kadınların aktif siyaset alanında göstermiş oldukları eğilimler bazen de bu yöndeki umutları boşa çıkarmaktadır. Bu araştırmada söz konusu bu durum Türkiye'nin şimdiye kadar ki tek kadın başbakanı unvanını taşıyan Tansu Çiller örneğinde döneminde çıkarılan temel yasalar üzerinden açıklanmıştır. Araştırma, literatüre dayalı araştırmalar bağlamında tarihsel ve betimsel yöntemler kullanılarak yapılandırılmıştır. Araştırma ülkenin tek başbakan konumundaki bir liderin kadın politikalarına bakış açısını ortaya koyması ve kadın haklarına yönelik politika başarısızlıklarını kadın siyasetçilerin politika yapma tarzı ile ilişkilendirmesi bakımından önem taşımaktadıren_US
dc.description.abstractThe development of human rights and social democracy in the world is directly related to the importance given to women's right, s. From this point of view, it is an inevitable task for governments to tackle the struggle to solve the problems of women's right, s. In general, the provision of women's representation in the political arena effectively proves the hope that these efforts will increase. However, women's tendencies in active politics sometimes dismiss prospects in this direction. In this research, this situation is explained by the basic laws issued during the period of Tansu Çiller, which is the only woman prime minister of Turkey until now. The research is structured using historical and descriptive methods in the context of literature based research. It is important for the research country to set a single prime minister's point of view on women's policies as well as to link policy failures for women's rights with the politics of women politiciansen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKadın Başbakan Tansu Çiller Döneminde Kadına Politikası: Temel Yasalar Üzerinden Bir Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeFemale Prime Minister Tansu Çiller's Policy on Women: An Assessment Based on Basic Lawsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKaradeniz Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issueKadın Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage401en_US
dc.identifier.endpage420en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record