Show simple item record

dc.contributor.authorDönmez, Cem Çağrı
dc.contributor.authorAtalan, Abdülkadir
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeU5qVTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1553
dc.description.abstractKentsel ekonomi problemlerinin analizi için birçok ekonomik metotlar kullanılmıştır. Ancak günümüzde daha farklı bir yaklaşım olan ekonofizik metodu ile fiziğin temellerini oluşturan yasaların ekonomide de geçerli olacağı, yapılan bilimsel araştırmalar sonucu somut bir şekilde ortaya konulmuştur. Kentsel rekabetçilik için önemli olan parametreler dikkate alınarak kentsel rekabetçilik indeksi oluşturulmuştur. Ancak bu parametreler arasında yer alan kent popülasyon yoğunluğunun kent ekonomisinde ve buna bağlı olarak kentsel rekabetçilik indeksinde etkili olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada, ekonofizik yaklaşımı ile oluşturulan kentsel rekabetçilik indekslerinin kent ekonomilerinde olan belirsizliğin ve dengesizliğin giderilmesi amaçlanmış olup, ekonofiziğin kuramlarından olan istatistiksel fizik yöntemiyle sayısal veriler kullanılarak kent ekonomisinde gelecek dönemler için somut bir sonuç elde edilmiştir. Kentlerin ekonomisinde belirsizliğin ve dengesizliğin azalmasıyla, diğer kentler ile rekabette daha güçlü olacakları bu çalışma ile ortaya konulmuşturen_US
dc.description.abstractMany economic methods have been used for the analysis of urban economic problems. Nowadays, a different approach, the econophysic method and the laws that constitute the bases of physics, will be valid in the economy. Urban competitiveness index was established by considering the parameters that are important for urban competitiveness. However, it is seen that urban population density among these parameters is not effective in urban economy and accordingly urban competitiveness index. In this study, it was aimed to eliminate the uncertainty and imbalance of urban competitiveness indexes created by the econophysic approach and by using statistical physics method, which is one of the theories of econophysic, tangible results were obtained for future periods in the urban economy. This study shows that the uncertainty and the diminution of the imbalance in the economy of the cities will be stronger than other citiesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleEKONOFİZİK YAKLAŞIMI İLE KENTSEL REKABETÇİLİK İNDEKSİNİN OLUŞTURULMASIen_US
dc.title.alternativeESTABLISHMENT OF THE URBAN COMPETITIVENESS INDEX WITH THE ECONOPHYSIC APPROACHen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue66en_US
dc.identifier.startpage549en_US
dc.identifier.endpage560en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record