Show simple item record

dc.contributor.authorGüzel, Ferdi
dc.date.accessioned2020-01-26T19:49:00Z
dc.date.available2020-01-26T19:49:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-9052
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3785
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnNU1ESXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1557
dc.description.abstractlA? eki, Türkçenin en az bilinen eklerinden biridir. İlk kez Dîvânu Lugâti’t Türk’te görülen bu eke tarihî ve çağdaş dönemler ile ilgili gramer kitaplarının büyük bir kısmında yer verilmemiştir. Örnek kelime çok az olduğu ve ekin işlevi tam olarak belirlenemediği için bu ekle türetilmiş bazı kelimeler hakkında yanlış değerlendirmeler yapılmıştır. Tarihî ve çağdaş lehçelerde sadece birkaç kelimede görülen lA? eki, Türkiye Türkçesi ağızlarında ‘benzerlik, yakınlık, küçültme’ işlevi ile pek çok kelime türetmiş işlek bir ektir.en_US
dc.description.abstractlA? is one of the uncommon suffixes. This suffix which was firstly used in Dîvânu Lugâti’t Türk has not taken place in most parts of grammar books related to historical and modern periods. Some wrong evaluations have been made about the words derived from this suffix because of the fact that there are very few sample words and the function of the suffix has not been determined. lA?, which is only seen in a few words in the historical and modern dialects, is a common suffix deriving a lot of words with the function of ‘similarity, likeness, dimunitive’ in the dialects of Turkish in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3785en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleTürkçenin Az Bilinen Bir Eki: lA?en_US
dc.title.alternativeAn Uncommon Suffix of Turkish: lA?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record