Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Ömer
dc.date.accessioned2020-01-26T19:49:02Z
dc.date.available2020-01-26T19:49:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1301-6229
dc.identifier.issn2148-0710
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRNU5ETXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1577
dc.description.abstractBu çalışmada din eğitimi ve felsefe ilişkisi bağlamında din eğitiminde felsefi kazanımların neler olabileceği araştırılmıştır. Konu öncelikle din, eğitim ve felsefe ilişkileri bağlamında ele alınmış daha sonrada din eğitiminde felsefi kazanımlar; amaç oluşturma, felsefi tutum geliştirme, aklı kullanmaya teşvik ve düşünceyi harekete geçirme, tutarlılık, bilinçli yaşama, üst düzey akıl yürütmeler, eleştirme, sorgulama, özgürlük, hoşgörü, ilişkilendirme, karşılaştırma, kötülükten kaçınma, soru sorma, kendini tanıma ve gerçekleştirme, düşünceleri savunabilme, farklı düşünce, bilgi ve kültürlere açık olma, değişim ve gelişim, düşünceyi etkili bir şekilde dile getirme, bilgeliği ve bilgiyi sevme, bağımsız akıl yürütme ve kararlar alabilme, bütüncül bakış açısı geliştirme, doğru bir din anlayışı geliştirme, inançları ve düşünceleri güçlendirme ve empatik düşünceyi geliştirme başlıkları altında toparlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIt has been researched on this study what philosophic objectives would be on religion education within the context of relation between religion education and philosophy. The subject has been firstly considered within the context of religion, education and philosophy and then philosophic objectives on religion education have been collected under the following titles; creating purpose, developing philosophic attitude, encouragement of using mind and activation of thoughts, consistency, living consciously, high level reasoning, criticizing , investigation, freedom, tolerance , overarching, comparing, avoiding from evil, asking question, self-knowledge and realization, defending opinions, being open to different idea, information and cultures, change and development , expressing thoughts effectively, liking wisdom and knowledge, reasoning and deciding as independent, developing holistic view, developing a correct religion view, impowering beliefs and thoughts and developing empathetic thought.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleFELSEFE VE DİN EĞİTİMİ İLİŞKİSİNDE FELSEFİ KAZANIMLARen_US
dc.title.alternativePhilosophic s on the Relationship Between Religion Education and Philosophyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEKEV AKADEMİ DERGİSİen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue64en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record