Show simple item record

dc.contributor.authorKaraca, Süleyman Serdar
dc.contributor.authorŞenol, Zekai
dc.contributor.authorKorkmaz, Özge
dc.date.accessioned2020-01-26T19:49:03Z
dc.date.available2020-01-26T19:49:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2146-3042
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpreE5ETTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1584
dc.description.abstractCorporate governance and enterprise risk management (ERM) issues have become important issues such as the big corporate scandals following the Enron, the 2008 global economic crisis, the deepening of financial markets, the increase of shareholder numbers in firms and the importance of investor expectations. Some issues such as financial stability, sustainable growth and stakeholder responsibilities related to corporate governance increase the effectiveness of the ERM, taking by management of the risk response related to ERM, ensuring reasonable assurance of reaching objectives, managing risk reporting, etc. In this study, the interrelationships between ERM and corporate governance, which are two mutually influential subjects, were researched. In the logistic regression analysis of 231 companies and time samples for 2009-2015 period, it was seen that corporate governance and ERM positively influenced each other.en_US
dc.description.abstractEnron sonrasında devam eden büyük şirket skandalları, 2008 küresel ekonomik krizi, finansal piyasaların derinleşmesi, firmalarda hissedar sayılarının artması, yatırımcı beklentilerinin önem kazanması gibi konular gerek kurumsal yönetim gerekse kurumsal risk yönetimi (KRY) konularını önemli hale getirmiştir. Kurumsal yönetimle ilgili finansal istikrar, sürdürülebilir büyüme, paydaş sorumlulukları gibi bazı konular KRY’nin etkinliğini etkilerken, KRY ile ilgili risk yanıtının yönetimce alınması, amaçlara ulaşmada makul güvence sağlanılması, risk raporlamasının yönetime yapılması gibi konular kurumsal yönetim etkinliğini artırmaktadır. Bu çalışmada birbirini etkileyen iki konu olan kurumsal yönetim ile KRY’nin birbirlerine etkileri araştırılmıştır. 2009-2015 dönemine ait 231 firma ve zaman örnekleminde yapılan logistik regresyon analizinde kurumsal yönetim ile KRY’nin birbirlerini pozitif şekilde etkiledikleri görülmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleMutual Interaction Between Corporate Governance And Enterprise Risk Management: A Case Study In Borsa Istanbul Stock Exchangeen_US
dc.title.alternativeKurumsal Yönetim İle Kurumsal Risk Yönetimi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue78en_US
dc.identifier.startpage235en_US
dc.identifier.endpage248en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record