Show simple item record

dc.contributor.authorBayramoğlu, Turgut
dc.contributor.authorYapraklı, Sevda
dc.date.accessioned2020-01-26T19:49:06Z
dc.date.available2020-01-26T19:49:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-2024
dc.identifier.issn2148-1792
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNeU5USTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1610
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Sera Gazı Salımı (SGS)'ndaki artışın ortaya çıkardığı iklim değişikliğinin durdurulmasına yönelik faaliyetlere Türkiye'nin uyum sağlayıp sağlayamayacağını özellikle enerji kullanımı bazında incelemektir. Bu amaçla iklim değişikliğine ilişkin uluslararası faaliyetlerden hareketle "SGS ve yenilenemeyen enerji kullanımını azaltmaya yönelik 6 temel kriter" belirlenmiş ve Türkiye'nin söz konusu kriterleri yerine getirebilme düzeyi araştırılmıştır. Çalışmada Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili hedefleri dikkate alınarak, 1990-2030 yıllarını kapsayan bir dönem için beşer yıllık veriler kullanılmış ve tanımsal analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları Türkiye'nin, iklim değişikliğini durdurmaya yönelik SGS ve yenilenemeyen enerji kullanımına ilişkin 6 temel kriteri yerine getirebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate, especially on the basis of energy use, whether Turkey can adapt to activities aimed at stopping climate change caused by the increase in Greenhouse Gas (GHG) emission. For this purpose, "six basic criteria for reducing the use of non-renewable energy and GHG emission" have been determined with reference to international activities related to climate change and the level of Turkey's ability to meet such criteria has been researched. Based on Turkey's climate change targets in this study, it has been used five-years of data for the period of 1990-2030 and has been performed descriptive analysis. The results of the analysis have shown that needs time of Turkey to fulfill the six basic criteria for reducing for the use of non-renewable energy and GHG emission for stopping climate change.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleTürkiye'de Enerji Kullanımı ve İklim Değişikliği: 1990-2030 Dönemine İlişkin Tanımsal Bir Uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage430en_US
dc.identifier.endpage453en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record