Show simple item record

dc.contributor.authorTürkmen, Mutlu
dc.contributor.authorKural, Sercan
dc.contributor.authorDilek, Ahmet Naci
dc.date.accessioned2020-11-17T07:39:42Z
dc.date.available2020-11-17T07:39:42Z
dc.date.issued13.12.2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2101
dc.description.abstractBu çalışma, Bartın Üniversitesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi Bartın Üniversitesindeki sosyal medya hesapları bulunan BESYO öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ve kişilik özelliklerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini; 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bartın Üniversitesi BESYO’ da öğrenim gören 1168 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 243 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘’Sosyal Medya Tutum Ölçeği’’ ile ‘’Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu’nun (EKA-GGK) Türkiye’de Geçerlik ve Güvenilirlik’’ çalışmaları kullanılmıştır. Sosyal Medya Tutum Ölçeği, 23 madde ve 4 faktörden (paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik, sosyal izolasyon ve öğretmenlerle ilişki) oluşmaktadır. Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu ise 24 madde ve kişiliği 3 faktörden (dışadönüklük, nörötisizm ve psikotisizm) oluşmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre ise, katılımcıların neredeyse tamamı sosyal medya araçlarını kullanmaktadır ve sosyal medya hayatlarının önemli bir parçası haline gelmiş denebilir. Ayrıca katılımcıların kişilik özellikleri üzerinde sosyal medyanın rolü olduğu söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.14486/IntJSCS637en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBartın Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Kişilik Özellikleri İlişkisinin Araştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInternational Journal of Science Culture and Sporten_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4534-7553en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage870en_US
dc.identifier.endpage882en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTürkmen, Mutlu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record