Show simple item record

dc.contributor.authorTürkmen, Mutlu
dc.contributor.authorİmamoğlu, Osman
dc.contributor.authorDilek, Ahmet Naci
dc.contributor.authorElçi, Gürkan
dc.date.accessioned2020-11-17T12:59:23Z
dc.date.available2020-11-17T12:59:23Z
dc.date.issued01.06.2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2132
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin” (SADDÖ; Côté, ve diğ.,1999) Boşnakça uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Bu amaçla SADDÖ Boşnakça’ya çevrildikten sonra 14-36 yaş aralığında 82’i erkek (%64,5), 45’i kadın (%35,5) olmak üzere toplam 127 sporcuya uygulanmıştır. Ölçek 7 alt boyut ve 47 maddeden oluşmaktadır ve 7’li Likert derecelendirme içermektedir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacı ile elde edilen verilerle önce açımlayıcı faktör analizi yapılarak faktör yüklenmelerine bakılmıştır. Ardından açımlayıcı faktör analizinde belirtilen faktörlerin modele uygunluğunu test etmek üzere veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları özgün ölçek ile tutarlılık göstererek maddeler 7 boyut altında toplanmıştır. Bu 7 faktör toplam değişkenliğin % 67,89’unu açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında (x2/sd= 3.520, NFI= 0.90, RMSEA= 0.073, CFI= 0.96 ve IFI= 0.92, GFI= 0.92) 7 faktörlü bir modelle kabul edilebilir bir uygunluk gösterdiği ortaya konmuştur. Ölçeğin 7 boyutunun Cronbach alfa değerleri. 81 ile .92 arasında, toplam değer ise .95’dir. Bu sonuçlar, Boşnakça SADDÖ’nün iç tutarlık ve yapı geçerliği açısından ilgili araştırmalarda kullanılmaya uygun olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.14486/IntJSCS582en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4534-7553en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record