Show simple item record

dc.contributor.authorTürkmen, Mutlu
dc.contributor.authorEruzun, Cenan
dc.date.accessioned2020-11-17T13:02:31Z
dc.date.available2020-11-17T13:02:31Z
dc.date.issued02.10.2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2133
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, kadınların spor etkinliklerine katılımının boş zaman tatmini ve yaşam kalitesine etkilerini araştırmaktır. Bu çerçevede, özel spor merkezlerine üye olan kadınların demografik bilgileri ile boş zaman tatmini ve yaşam kalitesi ölçekleri ilişkilendirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, analiz ve tartışma tekniğinden yararlanılarak değerlendirme aşamasına geçilmiştir. Söz konusu çalışmanın evrenini özel spor merkezlerine üye olan 350.000 dolayındaki kadın üye oluşturmuştur. Yaklaşık evren sayısı belirlendikten sonra araştırmaya dâhil olmak isteyen kadın sayısı tespit edilmiş ve 524 gönüllü sayısına ulaşılmıştır. Tarama modelinden yararlanılarak yapılan çalışmada katılımcıların boş zaman tatminlerini değerlendirmek için Beard ve Ragheb’in (1980) geliştirdiği Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması Karlı, Polat, Yılmaz ve Koçak (2008) tarafından yapılan “Boş Zaman Tatmin Ölçeği” (BZTÖ) uyarlanmıştır. Bununla birlikte yaşam kalitesini değerlendirmek için WHO’nun (1998) geliştirdiği Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması Sevil (2015) tarafından yapılan, Yaşam Kalitesi Ölçeği “World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF)” uyarlanmıştır. Araştırmada 2016-2017 yılları arasında Özel spor merkezlerine üye olan kadınların verdiği bilgiler; SPSS 22.0 paket programıyla analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.1501/Sporm_0000000387en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKADINLARIN SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ BOŞ ZAMAN TATMİNİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖZEL SPOR MERKEZLERİ ÖRNEĞİen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4534-7553en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorTürkmen, Mutlu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record