Show simple item record

dc.contributor.authorBulut Erol, Demirel Baki, Akar Nuri Çağrı
dc.date.accessioned2020-11-24T13:42:41Z
dc.date.available2020-11-24T13:42:41Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationE. BULUT, B. DEMİREL, and N. Ç. AKAR, “2008 KRİZİ SONRASI FED İN FAİZ ARTIRIMININ YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEKİPORTFÖY YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ,” GAZİ JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 3, no. 1, pp. 35–58, Feb. 2017.en_US
dc.identifier.issn2548-0162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2168
dc.description.abstractKüreselleşme sonrası sermaye hareketlerinin mobilitesi artmıştır. Yükselen piyasa ekonomileri ekonomik büyüme için gerekli yatırımları yapabilmek amacıyla sermayeye ihtiyaç duymaktadır ve kendi sermaye birikimleri yetersiz kaldığı için sermaye ithal etmek zorundadırlar. Önemli yabancı sermaye hareketleri türlerinden biri olan portföy yatırımları (PY), bu noktada önemli bir rolesahiptir. Bu çalışmada, FED’in faiz artırımının yükselen piyasa ekonomilerindeki portföy yatırımları üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada 2007:Q1 – 2015:Q4 dönemine ait veriler kullanılmıştır. 16 yükselen piyasa ekonomisindeki portföy yatırımları dinamik panel veri analizi olanArellano-Bond panel GMM tahmin yöntemi uygulanarak FED faizinin etkisi incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda FED faizlerini yansıtan ABD 2 yıllık Hazine bonosu faizleri ile yükselen piyasalar portföy yatırımları arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Bulgulara göre EMBI+ ile PY’ler arasında aynı şekilde negatif bir ilişki saptanmıştır. Ülke riskini gösteren EMBI+ arttıkça sermaye çıkışı yükselmiştir. Çalışmada küresel risk iştahını ve oynaklık endeksini gösteren VIX ile PY’ler arasında negatif bir ilişki çıkmıştır. Sonuç olarak FED faiz artışı, EMBI+’daki artış ve VIX’te meydana gelen artışlar yükselen piyasalardan PY çıkışlarına yol açmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGAZİ JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESSen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPortföy Yatırımları, Sermaye Hareketleri, Panel Veri Analizien_US
dc.title2008 KRİZİ SONRASI FED’İN FAİZ ARTIRIMININ YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEKİ PORTFÖY YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİLERİen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5648-8787en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record