Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Fatih. Atalan, Şeyda Buşra.
dc.date.accessioned2020-11-25T13:33:05Z
dc.date.available2020-11-25T13:33:05Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationDuman Fatih, Atalan Şeyda Buşra. "İslamcı İdeolojide Demokrasi Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme -A Critical Analysis on the Concept of Democracy in Islamist Ideology”, ICOMEP , International Congress of Management Economy and Policy, Proceedings Book, 2016, İstanbul.en_US
dc.identifier.isbn978-605-5100-85-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2185
dc.description.abstractBu çalışma modern dönemde karşımıza çıkan bir siyasal ideoloji olarak İslamcılığın 'demokrasi' kavramına bakış açısı üzerine odaklanmıştır. İslamcılık felsefi, dini ve düşünsel temelleri daha eskiye götürülse de, bir toplumsal ve siyasal düşünce tarzı ya da ideoloji olarak modern dönemde Batı dünyası karşısında gerileyen ve yenik düşen εüslüman toplumlarda karşımıza çıkmıştır. Bu açıdan kendine has bir tarihselliğe sahip olan İslamcı ideolojinin nerede ve nasıl başladığına/oluştuğuna dair farklı yorumlar mevcuttur. Tarihsel süreç içinde İslamcılık Batı'ya ve Batılı kavramlara/kurumlara karşı tutumu, bir din olarak İslam'ı algılama biçimi, toplumsal ve siyasal düzeyde önerdiği çözüm yolları, ulaşmak istediği hedefler ve bu hedeflerine ulaşmak için öngördüğü araçlar ya da yöntemler açısından farklılaşarak İslam dünyasının değişik bölgelerinde savunulmaya ve etki yaratmaya devam etmiştir. Bu tarihsel süreç içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümler İslamcılığın temel argümanlarını ve sorunsallarını da doğal olarak etkilemiştir. Bu bağlamda, özellikle İslamcılık ve demokrasi ilişkisi hâlâ güncelliğini koruyan temel tartışma alanlarından birisi olmaya devam etmektedir. Bu çalışma tarihsel süreçte İslamcı düşüncenin önemli pratisyen ve teorisyenleri olarak karşımıza çıkan bazı isimlerin düşüncelerinden hareketle, demokrasi kavramına dair farklı değerlendirmeleri inceleyecek ve buradan hareketle eleştirel bir analiz yapmayı deneyecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherICOMEP , International Congress of Management Economy and Policy, Proceedings Booken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslamcı ideoloji, demokrasi, radikal İslamcılıken_US
dc.titleİslamcı İdeolojide Demokrasi Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme -A Critical Analysis on the Concept of Democracy in Islamist Ideology”, Fatih Duman Şeyda Büşra Atalan (2016), ICOMEP , International Congress of Management Economy and Policy, Proceedings Book, 26-27 Kasım, İstanbul.en_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalInternational Congress of Management Economy and Policy, Proceedings Booken_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9966-7758en_US
dc.identifier.volumeCilt 2en_US
dc.identifier.startpage1352en_US
dc.identifier.endpage1368en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAtalan, Şeyda Buşra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record