Show simple item record

dc.contributor.authorDinç, Mehmet; Yıldız, Ümit; Kırca, Mustafa
dc.date.accessioned2020-11-25T15:35:32Z
dc.date.available2020-11-25T15:35:32Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/524560
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2196
dc.description.abstractKredi risk primi (CDS) finansal bir kredinin geri ödenmeme riskine karşı, belirli bir tutar karşılığında alacaklı tarafı koruma altına alan kredi türev enstrümanı şeklinde tanımlanmaktadır. CDS’ler kredi riskini eş anlı olarak göstermesi bakımından piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilen bir risk göstergesi olmakla birlikte, yatırımcılara da ülkelerin kredibilitesi hakkında önemli bilgiler sunar. Türkiye için hesaplanan CDS’lerde meydana gelen yapısal kırılmaların ve bu kırılmaların arkasında yatan ekonomik ve siyasi nedenlerin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada, Ocak 2012 ile Aralık 2016 tarihlerini kapsayan ve 5 yıllık CDS baz puanına göre belirlen aylık CDS verilerinde yaşanan kırılmalar, çok kırılmalı birim kök testi yardımıyla belirlenmiştir. Testin sonuçlarına göre Türkiye’ye ait kredi risk priminde Nisan 2013, Eylül 2014, Haziran 2015 ve son olarak Şubat 2016’da anlamlı yapısal kırılmaların olduğu tespit edilmiştir. Bu tarihlerde yaşanan ekonomik ve siyasal olayların CDS üzerinde meydana gelen kırılmalarda etkili olduğu görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.18092/ulikidince.435156en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKredi Risk Primi, Yapısal Kırılma, Birim Kök Testi, Ekonomik Belirsizlikler, Politik Belirsizlikleren_US
dc.titleTürkiye Kredi Risk Primindeki (CDS) Yapısal Kırılmaların Ekonometrik Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2677-2098en_US
dc.identifier.issueHarun Terzi Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage192en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Ümit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record