Show simple item record

dc.contributor.authorBayraktar, Bülent
dc.date.accessioned2020-11-25T18:06:57Z
dc.date.available2020-11-25T18:06:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2213
dc.description.abstractSon zamanlarda keşfedilmiş olan antidiyabetik, proinflamatuvar, kardiyoprototektif etkiye sahip, Pre-B Koloni Arttıcı Faktör (PBEF) ve proenflamatuvar bir molekül olarak da bilinen visfatin, viseral yağ dokudan sentezlenen önemli bir adipokin hormonudur. Visfatin içerisinde bulunduğu adipositokinler, adipoz doku içerisinde lokal olarak etki gösterebildikleri gibi sistemik dolaşımla farklı organlara da ulaşabilmekte ve bu şekilde yiyecek alımı, vücut ağırlığının düzenlenmesi, insülin duyarlılığı, üreme, immünite, inflamasyon ve vasküler homeostaz üzerinde önemli fizyolojik etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, lipid metabolizması, kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili olan bir hormon olmasının yanı sıra obezite, insülin direnci ve inflamasyonda önemli fizyolojik fonksiyonları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Visfatin seviyesi sepsis, romatoid artrit, inflamatuvar bağırsak hastalığı, akut akciğer hasarı, miyokardiyal infarkt gibi bazı akut ve kronik inflamatuvar hastalıklarda artış göstermekte ve nötrofil apopitozisini inhibe ederek inflamasyonun devamlılığında anahtar rolü bulunmaktadır (Luk ve ark., 2008). Bu fizyolojik etkisini enzimatik ya da nonenzimatik (sitokin benzeri) mekanizmalar aracılığı ile göstermektedir. Ancak, visfatin’in sitokin benzeri etkilerini hangi mekanizmalar aracılığı ile gerçekleştirdiği ise tam olarak bilinmemektedir (Wang ve ark., 2012). Bu nedenle, fizyolojik mekanizmaların aydınlatılması yönündeki ihtiyaç duyulan çalışmalar nedeniyle önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada, son literatür verileri ışığında visfatin hormonun yapısı, fizyolojisi, fizyolojik sistemler üzerindeki etkisine yönelik bilgi içermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAkademisyen Yayınevien_US
dc.relation.isversionofISBN 978-605-258-051-6en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleANTİDİYABETİK, PROİNFLAMATUVAR, KARDİYOPROTOTEKTİF ETKİYE SAHİP BİR ADİPOSİTOKİN VİSFATİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİen_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.journalAkademisyen Yayınevien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2335-9089en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage163en_US
dc.identifier.endpage170en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Uluslararasıen_US
dc.contributor.institutionauthorBayraktar, Bülent


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record