Show simple item record

dc.contributor.authorTATLISU, Bülent
dc.contributor.authorTozoğlu, Erdoğan
dc.contributor.authorBayraktar, Gökhan
dc.contributor.authorAka, Serkan Tevabil
dc.date.accessioned2020-11-27T15:07:28Z
dc.date.available2020-11-27T15:07:28Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationTOZOĞLU, E., BAYRAKTAR, G., AKA, S. T., & TATLISU, B. (2014). SPOR YAPMANIN ENGELLİ BİREYLERDEKİ ÖZSAYGIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2256
dc.description.abstractEngelli bireylerin öz saygısının düşük veya yüksek olmasının toplum içinde diğer bireylere karşı tutumunu ve yaşam sürecindeki zorluklarla mücadele etmesini aynı paralellikte etkileyeceği düşünülmektedir. Bu durumda, engelli bireylerin öz saygısını artırmada etkili olan unsurların belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, engelli bireylerde spor ve farklı değişkenlerin özsaygı düzeyine etkisini incelemektir. Araştırmaya Türkiye’de farklı illerde ikamet eden 13-18 yaş arası 136 kadın ve 235 erkek olmak üzere toplam 371 engelli birey katılmıştır. Veri toplamak amacı ile Kuzgun (2005) tarafından geliştirilen ”Öz Saygı Ölçeği” kullanılmıştır [1]. Verilerin analizinde t testi varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Grupların görüşleri arasındaki fark P 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre cinsiyet ile öz saygı ortalamaları arasında farlılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna karşın spor yapma durumu, spor türü, haftalık spor yapma süresi, engel türü, yaş ve öğrenim durumu açısından incelendiğinde, öz saygı ortalamaları arasında anlamlı farlılık olduğu bulunmuştur. Spor yapan engelli bireylerin öz saygısının spor yapmayan bireylerden yüksek olduğu ve haftalık spor yapma süresi arttıkça öz saygınında aynı paralellikte arttığı gözlenmiştir. Öneri olarak toplumla sürekli etkileşim içinde aktif ve pasif olarak bulunan engelli bireylerin daha etkin olabilmeleri ve özsaygılarının yüksek olması için spor yapmaya teşvik edilerek, öz saygısını artırmada etkili olabilecek unsurların belirlenmesinin önemi üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectspor, Engelli birey, Öz saygıen_US
dc.titleSPOR YAPMANIN ENGELLİ BİREYLERDEKİÖZSAYGIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNiğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.en_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4208-4583en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTatlısu, Bülent


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record