Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Şaduman
dc.contributor.authorAkgül, Sevim
dc.date.accessioned2020-12-02T21:45:33Z
dc.date.available2020-12-02T21:45:33Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2271
dc.description.abstract“Küreselleşme ve Para Politikası” başlığı ile küreselleşme ile para politikasının geçirdiği süreçler anlatılmaktadır. Bu bağlamda dünya ekonomisinin son 40 yıldır küreselleşme sürecine girdiğini, küreselleşmenin ortaya çıkmasına sebep olan gelişmelerin; 1970’lerde ortaya çıkan Petrol Krizisonucunda dünya ekonomisinde önemli büyümelere yol açan Bretton Woods siteminin çökmesi, diğerinin ise ikinci dünya savaşından sonra başlayan soğuk savaşın 1991 yılında bitmesi olarak belirtilmektedir. Bir başka dönüşüm ise dünya genelinde ekonomik ve finansal koşullardaki değişimlerin, ülkelerin merkez bankalarının ulusal ekonomilerinde fiyat istikrarını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlama yeteneklerini devam ettirip ettiremeyecekleri sorusu ile sıkı bağlantılı olduğudur. Küreselleşme sürecinde her ülke parasal istikrar, etkin bir finans sistemi makroekonomik disiplin ve daha rekabetçi piyasa mekanizmasından oluşan temel şartları sağlamak zorundadır. Çalışmanın amacını yazarlar kısaca; yüzyılın en önemli oluşumlarından biri olan ve yaşamımızın her alanını kapsayacak şekilde hızlı bir şekilde gelişen küreselleşmenin para politikası üzerindeki etkileri olarak açıklamaktadırlar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.titleKüreselleşme ve Para Politikasıen_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.journalKüreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimleren_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record