Show simple item record

dc.contributor.authorBoz, Ediz
dc.date.accessioned2020-12-31T10:53:27Z
dc.date.available2020-12-31T10:53:27Z
dc.date.issued30 Aralık 2020en_US
dc.identifier.citationBoz, E . (2020). İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Yetişkin Eğitimi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları . Eurasian Journal of Teacher Education , 1 (3) , 186-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejte/issue/59069/823029en_US
dc.identifier.issn2717-7750
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2294
dc.description.abstractYetişkin eğitimi, meslek hayatında ve diğer konularda kendilerini sürekli geliştirmek isteyen bireylerin üzerinde durması gereken önemli bir konudur. İnşaat mühendisliği çok geniş ve çeşitli alanlara sahip bir meslektir. İnşaat mühendislerinin tüm inşaat alanları hakkında bilgi sahibi olarak mezun olmaları mümkün değildir. Bu sebeple hayat boyu öğrenme farkındalığı olan bireyler olarak yetiştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrencilerin yetişkin eğitimi kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, üzerinde “Bana göre yetişkin eğitimi ……… gibidir; çünkü ………” yazılı cümleyi tamamlayacakları formlar dağıtılmıştır. Öğrencilerin doldurduğu formların içerikleri incelenmiş ve 75 farklı metafor kullandıkları görülmüştür. Daha sonra bu metaforların kullanılma sebeplerine bakılarak toplam 14 kategori elde edilmiştir. Araştırma sonucunda inşaat mühendisliği öğrencilerinin “Zorlu uğraş” ve “Öğreticiye göre değişkenlik gösteren” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEurasian Journal of Teacher Educationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetafor Analizien_US
dc.subjectYetişkin Eğitimien_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliği Eğitimien_US
dc.titleİnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Yetişkin Eğitimi Kavramına İlişkin Metaforik Algılarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Teacher Educationen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4824-4739en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage186en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBoz, Ediz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record