Show simple item record

dc.contributor.authorTatlısu, Tuba
dc.contributor.authorTuran,Murat
dc.contributor.authorTatlısu, Bülent
dc.date.accessioned2021-01-01T20:44:18Z
dc.date.available2021-01-01T20:44:18Z
dc.date.issued25 Aralık 2020en_US
dc.identifier.citationTatlısu, B., Turan, M. and Tatlısu, T. (2020). Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Anlamı Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 1(1): 36-47.en_US
dc.identifier.issn2757-6485
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2295
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam anlamı düzeylerinin spor ve diğer değişkenlere göre incelemektir.Mateyal ve Method:Araştırma Bayburt Üniversitesinde ön lisans/lisans eğitimi alan 248 kadın ve 312 erkek olmak üzere toplam 560 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilip, Demirdağ ve Kalafat (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Yaşamın Anlamı Ölçeği’ kullanıldı. SPSS 25.0 paket programı ile incelenen veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı ikili grup karşılaştırmalarında ‘Bağımsız Örneklem T Testi’, çoklu grup karşılaştırmalarında ise ‘Tek Yönlü Varyans Analizi’ ile birlikte Posthoc testlerinden LSD testi kullanıldı.Bulgular:Bulgular .05 anlamlılık düzeyine göre yorumlandı. Araştırmada var olan anlam faktörü değerlerinde erkeklerin kadınlardan, spor yapanlarınyapmayanlardan, 7 yıl ve üzeri süre spor yapanların 4-6 yıldır spor yapanlardan, 2. sınıfların 1. sınıflardan, 3. sınıfların 1. sınıflardan,4. sınıfların 1. sınıflardan, anlamlı derecede daha yüksek oldukları tespit edildi. Ayrıca bulunmaya çalışılan anlam faktörü değerlerinde 18-22 yaşındakilerin 28 ve üzeri yaştan,yine 23-27 yaş grubundakilerin 28 ve üzeri yaştan, 2.324 TL ve altı geliri olanların 6.975TL ve üzeri geliri olanlardan, 2.325-6.974 TL geliri olanların 6.975TL ve üzeri geliri olanlardan,toplam yaşam anlamı değerlerinde erkeklerin kadınlardan, 2. sınıfların 1. sınıflardan, 3. sınıfların 1. sınıflardan, 2.324 TL ve altı geliri olanların 6.975TL ve üzeri geliri olanlardananlamlı derecede daha yüksek oldukları tespit edildi.Sonuç:Üniversite öğrencilerinde cinsiyet, spor durumu, yaş değişkeni, spor yapma süresi, sınıf düzeyi ve ailenin maddi gelir değişkenleri yaşamın anlamında genel olarak etkili olduğu, spor türü değişkeninde ise öğrencilerin yaşam anlamlarında herhangi bir anlam ifade etmediği sonuçlarına ulaşıldı. Araştırmamız spor alanında ilk defa uygulandığından dolayı literatüre büyük katkıda bulunacağına inanılıyoren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnatolia Sport Researchen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.29228/anatoliasr.4en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCinsiyet, Spor, Üniversite Öğrencileri, Yaşamın Anlamı.en_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnatolia Sport Researchen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000000342084583en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTatlısu, Bülent


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record