Show simple item record

dc.contributor.authorKUL, Murat
dc.contributor.authorTÜRKMEN, Mutlu
dc.contributor.authorÖKTEM, Tuncay
dc.contributor.authorŞİPAL, Onur
dc.contributor.authorAKSOY, Ömer Faruk
dc.contributor.authorAKOVA, Abdullah
dc.date.accessioned2021-07-09T12:09:34Z
dc.date.available2021-07-09T12:09:34Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2300
dc.description.abstractSpor ve egzersizin olduğu her yerde, ağırlık kaldırma çalışmalarının da yer aldığından söz edilebilir. Söz konusu çalışmalar kas gücünü, kas kütlesini ve eklem gücünü geliştirmek için kullanılır. Bu doğrultuda halter çalışmaları diğer sporlar için de fiziksel egzersiz programının bir parçası olarak antrenmanın önemli bir bileşenidir. Halter branşının fiziksel doğası gereği fizyoloji, biyomekanik, diyet ve yaralanma gibi fiziksel faktörler üzerine araştırmalara yol açmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacını, 12 haftalık halter antrenman programı dahilinde eğitim gören sedanter bireylerin, belirlenen bazı parametrelerine etkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmaya Bayburt ilinde ikamet eden sedanter, daha önce halter eğitimi almamış ve herhangi bir sakatlığırahatsızlığı olmayan, yaş ortalamaları 25,36±5,58 (yıl), boy ortalamaları 169,07±8,42 (cm), vücut ağırlıkları 65,10±13,71 (kg) olan 10 erkek (%71,4) ve 4 kadın (%28,6) gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcılara sağ ve sol el baş parmak kavrama kuvveti, sırt ve bacak kuvveti, sağ ve sol el pençe kuvveti, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, dikey sıçrama ve otur-eriş esneklik testi ölçümleri 12 haftalık halter eğitimi öncesi, 8.hafta sonrası ve 12.hafta sonrası uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, tekrarlı ölçümler arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla nonparametrik testlerden Friedman testi kullanılmış, ölçümler arasındaki fark ise Wilcoxon testi ile belirlenmiştir. Erkek katılımcıların sırt ve bacak kuvveti, otur-eriş esneklik, sağ el baş parmak kavrama kuvveti, sol el baş parmak kavrama kuvveti, sağ el pençe kuvveti, sol el pençe kuvveti ve dikey sıçrama ölçümlerinde anlamlı fark tespit edilirken (p<0,05), vücut ağırlığı, beden kitle indeksi ve vücut yağ yüzdesi ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Kadın sporcuların ise sırt ve bacak kuvveti, sol otur-eriş esneklik, sağ el pençe kuvveti ve dikey sıçrama değişkenlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Diğer taraftan, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, sağ otur-eriş esneklik, sağ el baş parmak kavrama kuvveti, sol el baş parmak kavrama kuvveti ve sol el pençe kuvveti değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).en_US
dc.description.sponsorshipBu araştırma Bayburt Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünün 2020/01-69001-05 numaralı “12 Haftalık Halter Antrenmanının Sedanter Bireylerin Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi” isimli proje kapsamında desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalter, Antrenman, Sedanteren_US
dc.title12 HAFTALIK HALTER ANTRENMANININ SEDANTER BİREYLERİN BAZI PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record