Now showing items 1-4 of 4

  • DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ 

   Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (Lisans Yayıncılık, 2020)
   Din toplum yaşantısında binlerce yıldır güçlü bir konuma sahiptir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda bilinen bütün toplumlarda dinin şu ya da bu şekilde var olduğu görülmüştür. İlk toplumlarda bile açık bir şekilde dini ...
  • Küreselleşme ve Para Politikası 

   “Küreselleşme ve Para Politikası” başlığı ile küreselleşme ile para politikasının geçirdiği süreçler anlatılmaktadır. Bu bağlamda dünya ekonomisinin son 40 yıldır küreselleşme sürecine girdiğini, küreselleşmenin ortaya ...
  • Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı Kapsamında Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı: Atık Yönetimi ve Sıfır Atık 

   Yıldız, Şaduman (İmaj Yayın)
   Sanayileşme ve teknolojik gelişme ile birlikte ortaya çıkan nüfus artışı ve hızlı kentleşme, dünya genelinde üretim, pazarlama ve tüketim faaliyetlerini artırarak çevre üzerinde baskıya yol açmaktadır. Söz konusu bu ...
  • TEMEL SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE EĞİTİM 

   Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (Lisans Yayıncılık, 2020)
   Sosyoloji, temel olarak toplumu bir arada tutan unsurları, toplum-sal düzenin nasıl sağlandığını, toplumların geçirdikleri değişimleri, top-lumlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri, toplumların ilerleyen za-man ...