Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Gazi
dc.date.accessioned2020-01-08T10:44:01Z
dc.date.available2020-01-08T10:44:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, Gazi. “Akçaabat Kazası Köylerinde Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Camiler (18. Yüzyıl)”. Mavi Atlas 7/1 (01 Mayıs 2019): 332-362. https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.545458.en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.org.tr/gumusmaviatlas/545458
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1274
dc.description.abstractOsmanlı Devleti idari teşkilatlanması içinde Akçaabat kazası, Akçaabat ve Yomra idari yapılarının birleşmesiyle oluşuyordu. Trabzon Rum İmparatorluğunun Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla birlikte başlayan İslamlaşma süreci XVIII. yüzyıl kadar hayli artmıştı. Böylece Müslüman nüfusa İslam’ın öğretim ve eğitim hizmetlerini verecek kurumlara ihtiyacı arttı. Bu sebeple Akçaabat kazası köylerindeki yaygın eğitim kurumları ve bu kurumların işleyişi araştırma problemi seçildi. Akçaabat kazası köylerindeki camilerin kuruluşları, yerlerinin seçilişi, bu esnadaki devlet ve toplum arasındaki etkileşimi ve bu kurumların sürdürebilirlikleri için izlenen yollar üzerine araştırma tasarlandı. XVIII. yüzyıl sınırlı ve merkez dışındaki yerleşim yerleri kapsamı oluşturdu. Araştırmada nitel araştırma yöntemi-tarihi doküman incelemesi kullanıldı. Araştırma Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde yer alan hurufat defterleri esas alındı. Yine çalışmanın geçerliliğini ve güvenirliği arttırmak amacıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü Arşivi ile araştırma ve diğer kaynaklardan yararlanıldı. Araştırmanın sınırlılığını tarihi belgelerdeki dönemsel eksiklikler ve olaylar arasındaki kopukluklar oluşturdu. Sonuç olarak Akçaabat köylerindeki yaygın eğitim kurumlarının hızlı biçimde yaygınlaştığı ve hizmet verdiği bu bağlamda yaygın eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren 94 caminin olduğu ve işleyişinin belirli kurallar dâhilinde gerçekleştiği tespit edildi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18795/gumusmaviatlas.545458en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectTrabzon, Akçaabat, Yaygın Eğitim Kurumu, Cami.en_US
dc.titleAkçaabat Kazası Köylerinde Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Camiler (18. Yüzyıl)en_US
dc.title.alternativeMosques as Non-Formal Education Institution in Akcaabat Town (18th Century)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMavi Atlasen_US
dc.contributor.departmentİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2306-5280en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage332en_US
dc.identifier.endpage362en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess