Show simple item record

dc.date.accessioned2020-11-27T12:35:01Z
dc.date.available2020-11-27T12:35:01Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationPozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması S YURTTAŞ, E SARIKOCA - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/en/download/article-file/558081
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2246
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerin yaşlılara ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Yaşlı ayrımcılığının tüm boyutlarını kapsayacak biçimde 31 ifade oluşturulmuş ve 400 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin analizinde, AFA ve DFA kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin bilgi edinebilmek amacıyla Cronbach Alfa katsayıları değerleri hesaplanmıştır. AFA analizi ile faktör yük değerleri 0,32 değerinin altında çıkan maddeler çıkarılarak ölçek oluşturulmaya çalışılmış ve 8 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için DFA yapılmış ve iki faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; RMSEA 0.062, NNFI 0.90 ve CFI 0.91 olarak elde edilmiştir. Bu değerler alt faktörler ile ölçek arasında iyi düzeyde uyum olduğunu göstermiştir. Ölçeğe ait genel Cronbach Alfa (0,801) kat sayısına göre, ölçeğin oldukça güvenilir düzeyde olduğu söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşlı, Ayrımcılık, Yaşlı Ayrımcılığı, Tutum, Tutum Ölçeğien_US
dc.titlePozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0631-5252en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1977en_US
dc.identifier.endpage1991en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorYurttaş, Süleyman
dc.contributor.institutionauthorSaıkoca, Erem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record