Show simple item record

dc.date.accessioned2020-11-27T12:39:57Z
dc.date.available2020-11-27T12:39:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYurttaş, S . (2019). TOPLUMSAL KİMLİK OKURYAZARLIĞI . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (3) , 825-842 . DOI: 10.11616/basbed.v19i49542.574828en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/833397
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2247
dc.description.abstractBu çalışma modern ya da postmodern dönem olarak kabul edilen günümüz dünyasında yaşayan bireylerin toplumsal kimliklerini konu edinmektedir. Çalışma, toplumsal kimlik konusunu teorik ve kavramsal bir perspektiften ele almaktadır. Çalışma, Lévi-Strauss’un bricolage (yaptakçılık) kavramına atıfta bulunarak kimlikleri, kimlik yaptakçılığı üzerinden ele alıp günümüz dünyasında kimlik oluşturma ve dönüşüm süreçlerinde, aktörlerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yeterliliklerin önemine vurgu yapmaktadır. Buradan hareketle çalışma, toplumsal kimlik okuryazarlığı olarak kavramsallaştırılan bir kavramı literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, toplumsal kimlik okuryazarlığı, toplumsal kimlikleri; tanıma, anlama, çözümleme; kimlikler arasındaki farklılıkları, uyuşmazlıkları ve benzerlikleri fark etme ve bunları kabullenme, diğer kimliklerle sağlıklı ilişkiler yürütebilme, kendi kimliğini oluşturma ve dönüştürme noktasında karşılaştığı sorunlarla baş edebilme ve sorunları çözebilme yeterliliği olarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışma, kimlik ile yeterlilik, farkındalık, bilgi ve beceri arasında bir bağ kurması açısından öneme sahiptir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.574828en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplumsal Kimlik Okuryazarlığı, Kimlik, Okuryazarlık, Yaptakçılık.en_US
dc.titleTOPLUMSAL KİMLİK OKURYAZARLIĞIen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0631-5252en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage825en_US
dc.identifier.endpage842en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorYurttaş, Süleyman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record