Show simple item record

dc.date.accessioned2020-11-27T12:58:49Z
dc.date.available2020-11-27T12:58:49Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2251
dc.description.abstractSosyoloji, temel olarak toplumu bir arada tutan unsurları, toplum-sal düzenin nasıl sağlandığını, toplumların geçirdikleri değişimleri, top-lumlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri, toplumların ilerleyen za-man içerisinde karşılaşabilecekleri durumları vb. bilimsel olarak açıkla-maya çalışır. Bu amaçlar doğrultusunda toplum ile ilgilenen sosyologlar, farklı bakış açıları nedeniyle farklı yaklaşımlara sahiptirler. Yani bütün sosyologlar genel olarak aynı amaçlara yönelik çalışmalar yapsa da fark-lı bakış açılarına, yaklaşımlara sahiptir. Sosyoloji disiplinine bakıldığın-da sosyologların temel olarak üç faklı yaklaşım içerisinde bulundukları görülmektedir. Bunlar; yapısal-işlevselcilik, çatışmacı yaklaşım ve sem-bolik etkileşimciliktir. Bu farklı yaklaşımların toplumu anlamak açısın-dan belirli noktalarda büyük kolaylıklar sağladığı görülmektedir. Bura-dan hareketle sosyolojide yer alan bu üç yaklaşımın birbirlerini tamam-ladıklarını belirtmek gerekmektedir. Diğer taraftan yaklaşımlar arasında birbirleri ile çatışan fikirlerin de bulunduğu görülmektedir. İşte bu bölüm, sosyolojide yer alan üç ana yaklaşımı ve eğitim sosyolojisi açısından önemli görülen Eleştirel Pedagojiyi ele alarak bu yaklaşımların eğitim ile ilgili görüşlerine yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu sayede eğitim sosyolojisi içerinde yer alan konuların kuramsal temel-lerinin anlaşılması hedeflenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLisans Yayıncılıken_US
dc.titleTEMEL SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE EĞİTİMen_US
dc.typebookParten_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0631-5252en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorYurttaş, Süleyman


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record